BAR

Saxenburg beschikt over een clubhuis met een gezellige bar die gerund wordt door vrijwilligers en, bij toerbeurt, door ouders van de teams.

De ambitie van hockeyclub Saxenburg
Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze leden en bezoekers zich in bevinden een omgeving te laten zijn met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert.

De prijzen zijn schappelijk, er wordt geen extern personeel ingehuurd, en de koffie wordt altijd vers voor je gemaakt. Je hebt verder de keuze uit een ruim assortiment aan drankjes en (gezonde) hapjes.

Het Saxenburg gezondere kantinebeleid
 
Saxenburg heeft een omgeving waar gezonder eten gemakkelijk is. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in het clubhuis (en in onze automaten) gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en bezoekers.
 
Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze.
 
Ons clubhuis heeft de volgende basis:

1. Het clubhuis biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks etc.) biedt Saxenburg minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Deze Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

2. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Het clubhuis hanteert deze drie uitstralingspunten:
- Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;
- Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes;
- Is je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

3. Het clubhuis stimuleert water drinken
In ons clubhuis is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water of flesjes water
Saxenburg heeft daarnaast de ambitie om structureel een "Bronzen Sportkantineā€ te zijn:
- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat
voor minimaal 50% uit betere keuzes;
- We bieden minstens groente en fruit aan;
- De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.
 
Saxenburg werkt structureel aan een Gezondere Sportkantine
Het beleid laat duidelijk zien hoe de organisatie er ook op de lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft. Tevens is het één van de speerpunten de werkgroep Gezonde kantine, die actief hierop let en het personeel hierop aanstuurt.

Met onze werkgroep hebben wij afgesproken dat we ieder jaar in januari het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan het bestuur.
 
Cashless
In de bar kan alleen met pintransacties worden betaald.
Cashless betalen betekent gemak, zowel voor als achter de bar, en geen risico op diefstal.

Bardienst
Elk team heeft drie vaste bar-ouders/-verzorgers. Een van hen draait tijdens een thuiswedstrijd een bardienst. Zij worden altijd ingedeeld met iemand van de barcommissie.

Begin en eind van de bardienst
De ingedeelde ouders starten de bardienst een kwartier voor aanvang van de wedstrijd van hun team en eindigt een kwartier erna (bij de wedstrijd van 9:00 uur, start de bardienst om 8:30 uur).

Indeling
Teamouders/-managers delen de bardiensten in. De indeling staat
onder LISA Team, "Taken" en "Team". Check tijdig of je bardienst hebt. Kun je niet komen, zorg dan zelf voor vervanging door de andere barouders. Afwijken van het hierboven vermelde kan uitsluitend na akkoord van het barhoofd van dat moment.
Op zondag staan de senioren achter de bar.

Interesse?
De barcommissie opent en sluit het clubhuis op wedstrijddagen, regelt dat de bardiensten soepel draaien en is betrokken bij evenementen en andere activiteiten. De bar levert met de verkoop van dranken en snacks een relevante bijdrage aan de club.

Vind je het leuk om de barcommissie te versterken? Neem contact op met Marleen Vissers, hoofd van de barcommissie.

Stuur een email naar Marleen