Vacatures

Bestuur - Bestuurslid Hockeyzaken Jeugd
Functieprofiel: Er is nog geen beschrijving van deze functie
Bestuur - Penningmeester
Functieprofiel: Draagt samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid • Vergadert drie wekelijks met het bestuur • Controle op inkomsten en uitgaven van de ...
Barcommissie - Voorzitter
Functieprofiel: Geeft leiding aan en stuurt de barcommissie aan die bestaat uit vaste barmedewerkers. Hij/zij stelt een begroting op en legt financiële verantwoording af aan de penningmeester. Is verantwoordelijk ...
Jeugdcommissie - Lijncoördinator Jongste Jeugd (EF, Frockeys)
Functieprofiel: De jeugdcommissie behartigt de belangen van de jeugd. De jeugdcommissie zoekt voor de jongste jeugd een coördinator die zorgt voor: 1. Belangenbehartiging van de specifieke jeugdcategorie 2. Goed ...
Sponsor commissie - Lid
Functieprofiel: De sponsorcommissie zoekt versterking! Mensen die op zoek gaan naar sponsoren. Door meerdere standaard vormen van sponsoring aan te bieden voor een betaalbare prijs, is het vinden van nieuwe ...
Arbitrage commissie - Voorzitter
Functieprofiel: De voorzitter van arbitragecommissie is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden en uitvoeren van het Verenigingsarbitrageplan (VAP) • Draagt zorg voor goede taakverdeling ...
Commissie sportveiligheid en blessurepreventie - Lid
Functieprofiel: De EHBO-commissie houdt zich bezig met de fysieke gezondheid van leden en gasten. Coaches en trainers krijgen trainingen over het omgaan met medische incidenten. Hierdoor kunnen zij snel en adequaat ...
Sportiviteit & Respect - Ambassadeur
Functieprofiel: Het is en blijft belangrijk om sportief en respectvol met elkaar om te gaan. Dit geldt voor leden, ouders, begeleiders, trainers, tegenstanders, kortom voor iedereen. Sportiviteit & respect is een ...
Vrijwilligers commissie - Voorzitter
Functieprofiel: De vrijwilligerscommissie fungeert als intermediair tussen de potentiële vrijwilligers (de leden en andere betrokkenen) en de diverse commissies. De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor de ...
Vrijwilligers commissie - Lid
Functieprofiel: De vrijwilligerscommissie fungeert als intermediair tussen de potentiële vrijwilligers (de leden en andere betrokkenen) en de diverse commissies. De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor de ...
Materialen commissie - Voorzitter
Functieprofiel: De materialencommissie is verantwoordelijk voor alle (hockeytechnische/ spelgerelateerde) materialen van de vereniging. • Draagt zorg voor goede taakverdeling commissieleden • Organiseert ...
Ledenwerving & Introductie - Voorzitter
Functieprofiel: Geeft leiding en sturing aan de commissie ledenwerving en introductie. De commissie heeft als kerntaken: - Werven van nieuwe leden; - Werven van deelnemers aan de open dag en/of ...
Ledenwerving & Introductie - Lid
Functieprofiel: Verzorgt gerichte werving doelgroepen, zoals “leeftijdcategorieën”, “jongens”. Commissieleden organiseren de open dag en ontvangen de bezoekers tijdens deze dag. Tevens verzorgt de commissie een ...
Zaalhockey commissie - Lid
Functieprofiel: Er is nog geen beschrijving van deze functie
Zaalhockey commissie - Lid
Functieprofiel: Er is nog geen beschrijving van deze functie