Sportiviteit & respect


Het is en blijft belangrijk om sportief en respectvol met elkaar om te gaan. Dit geldt voor leden, ouders, begeleiders, trainers en tegenstanders. Kortom, voor iedereen! Sportiviteit & respect is een thema dat verder reikt dan alleen een sportclub en dit krijgt bij Saxenburg dan ook alle aandacht.

Bij Saxenburg staan de kernwaardes sportiviteit en respect zowel binnen als buiten het veld centraal. Daarom heeft de club de commissie Sportiviteit & Respect in het leven geroepen. Deze commissie draagt zorg voor het bedenken en uitvoeren van activiteiten en campagnes die de sportiviteit en het respect zowel binnen als buiten de velden bewaakt en vergroot.

Zo krijgt het thema sportiviteit en respect alle aandacht bij trainer bijeenkomsten en voorlichtings- en coach avonden, maar stellen ook teams zich bij aanvang van de wedstrijd op in line-up om elkaar de hand te schudden, het ‘shake hands’ principe.

Een anders voorbeeld is de campagne ‘Ouders langs de lijn'. Met deze campagne wordt er aandacht gevraagd voor het gedrag van ouders langs de lijnen tegenover hun kind(eren), maar ook tegenover de coaches en scheidsrechters.

De Sportiviteit & Respect commissie is op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan een sportief en respectvol Saxenburg.

_________________________________

Nieuwsartikel - 20 januari 2017