Jongste Jeugd - E & F - O6 t/m O10Contact? Kijk op de contact pagina voor de juiste commissie/persoon.

Sinds 2021 heeft Saxenburg plek voor 4- en 5 jarigen die middels een speciaal bewegingsprogramma kennis kunnen maken met hockey. Dit gaat laagdrempelig en spelenderwijs zoals dit past bij deze leeftijdsgroep en is vooral gericht op met leeftijdsgenootjes bewegen, samen spelen met als doel laten zien dat sporten leuk is! Vanuit de KNHB wordt dit ondersteund via het programma Breed Motorisch Onderwijs (BMO). Meer info hierover en hoe een kind het beste kennis kan maken met hockey staat in onze notitie hierover. Deze kun je opvragen bij [email protected]Volgend op Guppy hockey in de Jongste Jeugd hebben wij de Frockeys, dit begint bij kinderen vanaf 6 jaar.

Saxenburg hanteert de indeling van de KNHB (leeftijd op peildatum 1 oktober):
 • O7 - onder 7 - 6 jaar - 1e jaars F - traint bij de Frockeys
 • O8 - onder 8 - 7 jaar - 2e jaars F - speelt competitie in 3-tallen (F3)
 • O9 - onder 9 - 8 jaar - 1e jaars E - speelt competitie in 6-tallen (E6)
 • O10 - onder 10 - 9 jaar - 2e jaars E - speelt competitie in 8-tallen (E8)
Vanaf de D (10 jaar en ouder) wordt in elftallen gespeeld.

In de Jongste Jeugd teams kennen we nog geen vaste plekken in het veld. Alle spelers worden op alle posities ingezet door de trainer/coach zodat ze leren en ervaren hoe het is om op alle posities te spelen.

Uitrusting
Tijdens training én wedstrijden zijn bitje en scheenbeschermers verplicht.

Tijdens officiële wedstrijden draagt iedere speler een Saxenburg tenue (Indian Maharadja), verkrijgbaar bij Intersport in Haarlem.

Het tenue van Saxenburg heeft de kleuren blauw/oranje en bestaat uit een club shirt, donkerblauwe rok/broek en club sokken. Intersport aan de Drossestraat in Haarlem, naast Pathé, is sponsor voor Saxenburg, daar is het tenue verkrijgbaar.

Shirt, rokje/broekje en sokken kunnen bij Intersport afgerekend worden.


Bezoek de website van Intersport Twinsport in Haarlem.


Frockeys
De Frockeys spelen nog geen officiële wedstrijden, maar trainen op de zondagochtend. In deze training staat vooral de motorische ontwikkeling, balgevoel, spelplezier en de eerste basisvaardigheden voor een hockeyhouding en stickhantering centraal.

Later in het seizoen wordt een onderlinge competitie georganiseerd om kinderen en ouders voor te bereiden op het drietallen hockey en de begeleiding ervan.

Er is op dit moment nog plek voor kids van 6 jaar:
Voor de Jongste Jeugd worden de volgende trainingen georganiseerd:
 • F jeugd (F3): 1 x per week training op woensdagmiddag en 1x inlooptraining* op zondagochtend
 • 1e jaars E jeugd (E6): 1 x per week training op woensdagmiddag en 1x inlooptraining* op zondagochtend
 • 2e jaars E (8) jeugd (E8): 2 x per week training
* De inlooptrainingen kunnen alleen doorgaan als er voldoende ouders bereid zijn die training te verzorgen.
* Deelname aan de inlooptrainingen is vrijwillig.

De Jongste Jeugd speelt wedstrijden (in principe) op zaterdagochtend vanaf 08:30.
 • F-teams (F3) starten na de zomer met wedstrijden van 3 tegen 3 op een kwart veld (2x 15 minuten, na de winterstop 2x 20 minuten).
 • 6E-teams (1e jaars) spelen wedstrijden in zestallen op een kwart veld (2x 25 minuten).
 • 8E-teams (2e jaars) spelen in achttallen op een half veld (2x 30 minuten), met strafcorner.

Rondom de wedstrijden
 • Alle spelers zijn 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd in Saxenburg tenue aanwezig. De coach doet dan de teambespreking, neemt de opstelling door en verzorgt de warming-up.
 • Zorg dat de wedstrijden op tijd beginnen, de rustpauze is maximaal 5 minuten.
 • Ouders die niet coachen of fluiten staan niet op het veld, maar achter de hekken.
 • Ouders helpen actief mee met het klaarzetten en opruimen van het veld en de materialen.
 • Het is goed gebruik dat de beide teams met elkaar limonade drinken na afloop van de wedstrijd.


Seizoensindeling - Competitie
De KNHB organiseert de wedstrijden in vier competities, steeds afgewisseld met de schoolvakanties.
 • Voorcompetitie (september-oktober) / Herfstvakantie
 • Tussencompetitie (oktober-december) / Kerstvakantie
 • Midwinter-/Zaalcompetitie (januari-februari) / Voorjaarsvakantie
 • Voorjaarscompetitie (maart-mei)
Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen wedstrijden en trainingen, met uitzondering van selectieteams, oefenwedstrijden of in overleg met de trainer/coach.


Het seizoen wordt afgesloten met een echt toernooi: de Jongste Jeugd Dag


Begeleiding

Saxenburg is een vereniging die geheel draait op vrijwilligers. Dat vergt dus betrokkenheid en inspanning van de leden. En in het geval van jeugdleden: van hun ouders.

de Manager

Elk jeugdteam heeft een Team Manager nodig. Deze rol wordt ingevuld door de ouders/verzorgers (mag ook een duo zijn). De Team Manager ondersteunt de Trainer/Coach en zorgt voor enkele praktisch-organisatorische zaken rond het team. Denk daarbij aan het indelen van de rij- en fruitdiensten (via LISA Team), ondersteuning van de coach waar nodig, de communicatie naar de club namens het team, en back-up voor het invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier. Deze rol vraagt erg weinig tijd en vergt geen speciale kennis of ervaring. Het kan dan ook kan door elke ouder gedaan worden, ook wanneer je zelf geen hockey-achtergrond hebt.

Het is voor een soepel verloop van het seizoen wel heel belangrijk dat er een Team Manager is, juist ook bij aanvang van het seizoen.

de Ouders

Communicatie
Via de LISA Team website kun je -na ingelogd te hebben- direct bij het team het wedstrijdschema opvragen. Belangrijk is hier vooral het overzicht van de taken voor de wedstrijd. Ook zie je hier de telefoonnummers van ouders/verzorgers van alle teamleden én kun je direct de hele groep mailen.


Ga naar LISA Team

Saxenburg heeft bovendien een erg handige app, download hem en je bent altijd en overal geïnformeerd (ook adressen van de tegenstanders etc. staan er in, echt heel handig)!


Daarnaast is veel informatie te vinden op de website www.saxenburg.nl en in de periodieke nieuwsbrief: de Sax Update. Tot slot maken veel teams intensief gebruik van de groeps-Whats-app. Dat gaat via de Team Manager of Trainer/Coach.

Taken: fruiten, fluiten, rijden en bardienst
Voor iedere wedstrijd uit of thuis is hulp van ouders hard nodig. De Team Managers verzorgen de indeling van de taken per team.

Voor iedere thuiswedstrijd:
 • is er één ouder nodig als Spelbegeleider
 • is er één ouder nodig die fruit verzorgt
 • is hulp nodig van de ouders bij het klaarzetten en opruimen van het veld (pylonnen, doelen, etc.)
 • zijn altijd ouders ingedeeld voor de Bardienst
Bij thuiswedstrijden kun je voor de planning terecht bij de Wedstrijdtafel aan de linkerkant van de bar.

Onze velden zijn druk bezet, zorg er met elkaar voor dat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen en dat het veld na afloop opgeruimd wordt voor het volgende team.
 • Pylonnen vind je in de container/bakken, die graag weer terugleggen na gebruik.
 • Doeltjes vind je in de container, die ook graag terugzetten na gebruik.
Voor iedere uitwedstrijd:
 • is er één ouder nodig die rijdt en fruit verzorgt
 • is er één ouder nodig die rijdt en Spelbegeleider is
 • is er één ouder nodig die rijdt
Als toebedeelde taken niet uitkomen/schikken, ruil onderling en regel zelf vervanging. Geef de gevonden oplossing door aan de Team Manager.

Voor de ontwikkeling van het teamgevoel adviseren we dat de spelers met elkaar in de auto naar wedstrijden toe gaan.

Ziekte/afwezigheid
Als jouw kind een keer niet bij de training kan zijn, dan verzoeken we je dit op tijd door te geven aan de Trainer/Coach via de groeps-Whats-app.

Als jouw kind niet bij de wedstrijd aanwezig kan zijn dan horen de Trainer/Coach en de Team Manager dat ook graag uiterlijk 2 dagen van tevoren, zodat zij passende vervanging kunnen regelen (plotselinge ziekte en andere uitzonderingen daar gelaten uiteraard).

Gedrag langs de lijn
Sportiviteit en Respect: het begint bij jou!

De coach is de coach! Aanmoedigen mag zolang je dat maar niet te vaak of te luidruchtig doet. ‘Kijk links’ of ‘dek je man’ roepen ouders naar hun kind: de zogenaamde ‘Joystick-ouders’; die denken dat ze hun kind op afstand kunnen besturen. Dit zorgt vooral voor verwarring, schaamte, faalangst en verlies in plezier bij de hockeyende jeugd. Laat het coachen aan de coach over.

En datzelfde geldt voor het gedrag van ouders richting de scheidsrechter/spelbegeleider. Die staat daar ook in zijn/haar vrije tijd. De coach kan de scheidsrechters aanspreken op hun beslissingen. Ouders langs de lijn spelen daarin geen enkele rol.

de Spelbegeleider

Om zoveel mogelijk plezier te hebben op het veld en langs de lijn is het belangrijk dat iedereen de (spel)regels kent. Je kunt ze vinden op de website van de KNHB.


Vol enthousiasme om te leren hockeyen, stappen in het weekend veel kinderen het veld op. Als ouder is het leuk om ze aan te moedigen, maar het is ook erg leuk om ze als spel- of teambegeleider te begeleiden. Om ouders hierbij te ondersteunen en inzicht te geven in wat van ze verwacht wordt, is hier een filmpje over gemaakt. Klik hier om in enkele minuten meer te weten te komen over de rol van spel- en teambegeleider bij de Jongste Jeugd.


De belangrijkste taak van de Spelbegeleider is de partijen op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen.
Een Spelbegeleider is geen scheidsrechter!! Spelregelkennis is beslist noodzakelijk.

De taken van de Spelbegeleider:
 • Voor de wedstrijd kennis maken met de begeleiders/coach van beide teams
 • Informeer naar het spelniveau van beide teams
 • Roep de kinderen bij elkaar en vertel waar extra aandacht aan geschonken wordt in deze wedstrijd
 • Shake hands
 • Toss met de aanvoerders, team opstellen en beginnen
Tijdens het spel onderbreekt hij het spel zo min mogelijk maar let op VEILIGHEID en de hoofdregels. Dit betekent niet dat er nergens voor gefloten wordt!
 • De wijze van fluiten moet consequent en duidelijk zijn
 • Fluit vragend, d.w.z. vraag af en toe waarom er gefloten is en leg zo nodig uit
 • De Spelbegeleider geeft aanwijzingen aan BEIDE teams, leg daarvoor het spel zo nodig stil
 • Probeer "kluitjes" hockey te voorkomen
 • Speel altijd 3 tegen 3, 6 tegen 6 of 8 tegen 8
 • Wisselen is onbeperkt toegestaan
 • Time-out is onbeperkt toegestaan
 • STIMULEER BEIDE PARTIJEN en laat de uitslag niet te hoog uitvallen, pas in dat geval maatregelen toe.
de Trainer/Coach

Trainer
De trainer geeft de spelers training (1 of 2 keer per week). De trainer is verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal. Indien een trainer verhinderd is regelt hij/zij zelf een vervanger en meldt dit aan het team. De trainer gaat over hockeyzaken en niet over de opvoeding van de kinderen. Iedere ouder heeft zelf de verantwoording voor zijn of haar kind.

De trainer en de coach bepalen in overleg wie de opstelling en het wisselschema voor de wedstrijd maakt. Daarnaast regelt de trainer dat de coach bij de keepers-spullen kan.

Coach
De coach heeft de leiding over het verloop van de wedstrijd:
 • maakt in overleg met de trainer het wisselschema en de opstelling, en voert dit tijdens de wedstrijd uit
 • ziet toe op een respectvol verloop van de wedstrijd
 • vult het digitale wedstrijdformulier in, samen met de tegenstander
 • is op wedstrijddagen verantwoordelijk voor de keepers-tas voor, tijdens én na de wedstrijd
Vaak is de trainer en de coach dezelfde persoon, een jeugdspeler van de club, en regelt al deze taken. Het beleid van de club is om eigen jeugdleden op te leiden tot trainer. Dit vindt voornamelijk plaats bij de Frockeys en in de Jongste Jeugd (F- en E-teams). Naarmate jeugdteams ouder worden krijgen zij over het algemeen een iets oudere en meer ervaren (jeugd)lid als trainer, die deze interne opleiding reeds heeft doorlopen.


Handige links


Kenmerken Jongste Jeugd


beleving & beweging samen(spel) tips begeleider
F-spelers
willen bij een groepje horen

eigen belevingswereld

sterk rechtvaardigheidsgevoel

snel afgeleid
gaan volledig op in hun eigen spel

spelen alleen of naast elkaar
houd groep als geheel bij elkaar

houd bij toepassing regels rekening met rechtvaardigheidsgevoel

geef enkelvoudige en concrete aanwijzingen

start met gezamenlijke warming-up
E-spelers
veel bewegen

willen graag technieken leren

grote verschillen in handigheid met de stick
spelen voor zichzelf
breng ordening aan in ruimte speelveld en taakverdeling

stimuleer (eenvoudig) samenspel

schenk aandacht aan spelregels
D-spelers
leergierig

goede coördinatie
ontwikkeling groepsgevoel geef aanwijzingen gericht op samenwerking (tactiek)