EHBO


Je draagt de juiste bescherming en goede schoenen. Maar toch, een sportblessure kan je zo overkomen. 
Hockeyclub Saxenburg is zich daarvan bewust en heeft daarom een EHBO-commissie.

De EHBO-commissie houdt zich bezig met de fysieke gezondheid van leden en gasten. Coaches en trainers
krijgen trainingen over het omgaan met medische incidenten. Hierdoor kunnen zij snel en adequaat reageren.

De bar-commissie controleert regelmatig de EHBO koffer die aanwezig is bij de bar.  

Contact met de EHBO commissieleden
Duco van den Broek
Frank Wouters


Meer informatie
Op de website van de KNHB staat de handleiding EHBO en de richtlijnen over gebitsbescherming en overige preventiemaatregelen.

Informatie van de KNHB over een Veilige Sportomgeving