Junioren - ABC & D - O12 t/m O18


De Junioren beginnen bij de kinderen vanaf 10 jaar.

Saxenburg hanteert de indeling van de KNHB (leeftijd op peildatum 1 oktober):
 • O12 - onder 12 - junioren D - 10 en 11 jaar
 • O14 - onder 14 - junioren C - 12 en 13 jaar
 • O16 - onder 16 - junioren B - 14 en 15 jaar
 • O18 - onder 18 - junioren A - 16 en 17 jaar
De Junioren spelen in elftallen. Uitgangspunt is dat alle spelers worden ingedeeld binnen de eigen leeftijdscategorie, waarbij spelers op het hoogst haalbare (eigen) niveau ingedeeld worden in teams en competities

Vanaf O14 wordt geselecteerd. Vanaf O10 wordt ingedeeld. Bij de breedteteams ligt de nadruk op de recreatie en gezelligheid, bij de selectieteams ligt de nadruk op de sportieve prestaties.


Uitrusting
Tijdens training én wedstrijden zijn bitje en scheenbeschermers verplicht.

Tijdens officiële wedstrijden draagt iedere speler een Saxenburg tenue (Indian Maharadja), verkrijgbaar bij Intersport in Haarlem.

Het tenue van Saxenburg heeft de kleuren blauw/oranje en bestaat uit een club shirt, donkerblauwe rok/broek en club sokken. Intersport aan de Drossestraat in Haarlem, naast Pathé, is sponsor voor Saxenburg, daar is het tenue verkrijgbaar.

Shirt, rokje/broekje en sokken kunnen bij Intersport afgerekend worden.

De regel voor het dragen van een uit-shirt is eenvoudig. Alleen indien het thuis spelende team een vergelijkbaar shirt heeft (kleur) dient de uitspelende partij een uit-shirt of hesje te dragen. Indien dit niet het geval is worden ook uitwedstrijden in het standaard Saxenburg wedstrijdshirt gespeeld. 


Trainingen
Voor de Junioren worden de volgende trainingen georganiseerd:
 • Selectieteams trainen 2 x per week 1,25 en 1,5 uur
 • Breedteteams trainen 2x per week 1 en 1,25 uur (1x teamtraining, 1x lijntraining*)
 • Keepers krijgen 1x per week keeperstraining en nemen daarnaast minimaal 1x per week deel aan de trainingen van hun eigen team
* Voor de lijntrainingen zijn we altijd op zoek naar senioren en ouders die bereid zijn de lijntraining te ondersteunen.

Als je niet bij de training kan zijn, dan verzoeken we je dit op tijd door te geven aan de Trainer/Coach via de groeps-Whats-app.Wedstrijden
De Junioren spelen hun wedstrijden (in principe) op zaterdag. De laatste wedstrijden starten om 17:45 uur. 

Als je niet bij de wedstrijd aanwezig kan zijn dan horen de Trainer/Coach en de Team Manager dat graag uiterlijk 2 dagen van tevoren, zodat zij passende vervanging kunnen regelen (plotselinge ziekte en andere uitzonderingen daar gelaten uiteraard).


Arbitrage
Binnen Saxenburg is afgesproken dat alle spelers vanaf de B leeftijd een scheidsrechterskaart moeten halen en ook moeten fluiten. Een aantal keer per jaar wordt bij Saxenburg een scheidsrechtersopleiding aangeboden voor eerstejaars B spelers. Deelname staat echter open voor alle leden die nog geen kaart hebben, we roepen ouders op om ook deel te nemen aan deze cursus.


Seizoensindeling - Competitie
De KNHB organiseert de wedstrijden in vier competities, steeds afgewisseld met de schoolvakanties
 • Voorcompetitie (september-oktober) / Herfstvakantie
 • Tussencompetitie (oktober-december) / Kerstvakantie
 • Midwinter-/Zaalcompetitie (januari-februari) / Voorjaarsvakantie
 • Voorjaarscompetitie (maart-mei)
Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen wedstrijden en trainingen, met uitzondering van selectieteams, oefenwedstrijden of in overleg met de trainer/coach.


Begeleiding

Saxenburg is een vereniging die geheel draait op vrijwilligers. Dat vergt dus betrokkenheid en inspanning van de leden. En in het geval van jeugdleden: van hun ouders.

de Manager

Elk jeugdteam heeft een Team Manager nodig. Deze rol wordt ingevuld door de ouders/verzorgers (mag ook een duo zijn).
De Team Manager ondersteunt de Trainer/Coach en zorgt voor enkele praktisch-organisatorische zaken rond het team. Denk daarbij aan het indelen van de rij- en fruitdiensten (via LISA Team), ondersteuning van de coach waar nodig, de communicatie naar de club namens het team, en back-up voor het invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier.
Deze rol vraagt erg weinig tijd en vergt geen speciale kennis of ervaring. Het kan dan ook kan door elke ouder gedaan worden, ook wanneer je zelf geen hockey-achtergrond hebt.

Het is voor een soepel verloop van het seizoen wel heel belangrijk dat er een Team Manager is, juist ook bij aanvang van het seizoen. Heeft het team van jouw kind nog geen Team Manager, stuur dan een mail naar [email protected] om je aan te melden. Om je ‘officieel’ Team Manager te kunnen maken hebben wij enkele gegevens nodig (Geboortedatum, Adres, Mobiel nummer, Email adres).
Daarmee maken wij jou vrijwilliger-lid in de ledenadministratie, je ontvangt dan je eigen inlog code en hebt dan toegang tot de taken in LISA via LISATeam of de Sax App.


de Ouders

Communicatie
Via de LISATeam website kun je -na ingelogd te hebben- direct bij het team het wedstrijdschema opvragen. Belangrijk is hier vooral het overzicht van de taken voor de wedstrijd. Ook zie je hier de telefoonnummers van ouders/verzorgers van alle teamleden én kun je direct de hele groep mailen.


Ga naar LISA Team

Saxenburg heeft bovendien een erg handige app, download hem en je bent altijd en overal geïnformeerd (ook adressen van de tegenstanders etc. staan er in, echt heel handig)!


Daarnaast is veel informatie te vinden op de website www.saxenburg.nl en in de periodieke nieuwsbrief: de Sax Update.
Tot slot maken veel teams intensief gebruik van de groeps-Whats-app. Dat gaat via de Team Manager of Trainer/Coach.


Taken - fruiten, fluiten, rijden en bardienst
Voor iedere wedstrijd uit of thuis is hulp van ouders hard nodig. De Team Managers verzorgen de indeling van de taken per team.

Voor iedere thuiswedstrijd:
 • is er één ouder nodig die fruit verzorgt
 • zijn altijd ouders ingedeeld voor de Bardienst
Voor iedere uitwedstrijd:
 • is er één ouder nodig die fruit verzorgt
 • zijn een paar ouders nodig die rijden
Als toebedeelde taken niet uitkomen/schikken, ruil onderling en regel zelf vervanging. Geef de gevonden oplossing door aan de Team Manager.


Gedrag langs de lijn
Sportiviteit en Respect: het begint bij jou!

De coach is de coach! Aanmoedigen mag zolang je dat maar positief, en niet te vaak of te luidruchtig doet. Laat het coachen aan de coach over.

En datzelfde geldt voor het gedrag van ouders richting de scheidsrechter. Die staat daar ook in zijn/haar vrije tijd. De coach kan de scheidsrechters aanspreken op hun beslissingen. Ouders langs de lijn spelen daarin geen enkele rol.


de Trainer/Coach

Trainer
De trainer geeft de spelers training (1 of 2 keer per week). De trainer is verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal. Indien een trainer verhinderd is regelt hij/zij zelf een vervanger en meldt dit aan het team. De trainer gaat over hockeyzaken en niet over de opvoeding van de kinderen. 

De trainer en de coach bepalen in overleg wie de opstelling en het wisselschema voor de wedstrijd maakt. Daarnaast regelt de trainer dat de coach bij de keepers-spullen kan.

Coach
De coach heeft de leiding over het verloop van de wedstrijd:
 • maakt in overleg met de trainer het wisselschema en de opstelling, en voert dit tijdens de wedstrijd uit
 • ziet toe op een respectvol verloop van de wedstrijd
 • vult het digitale wedstrijdformulier in, samen met de tegenstander
 • is op wedstrijddagen verantwoordelijk voor de keepers-tas voor, tijdens én na de wedstrijd
Soms is de trainer en de coach dezelfde persoon, een (jeugd)speler van de club, en regelt al deze taken. Het beleid van de club is om eigen jeugdleden op te leiden tot trainer. Dit vindt voornamelijk plaats bij de Frockeys en in de Jongste Jeugd (F- en E-teams).
Naarmate jeugdteams ouder worden krijgen zij over het algemeen een iets oudere en meer ervaren (jeugd)lid als trainer, die deze interne opleiding reeds heeft doorlopen.
Bij de oudere Junioren kunnen de trainingen niet meer worden verzorgt door eigen jeugdleden, voor die teams wordt een dringend beroep gedaan op ouders en senioren.


Teamindeling
Uitgangspunten bij de team-indeling:
 • Wij streven naar maximaal speelplezier voor de individuele leden
 • Spelen binnen de eigen leeftijdscategorie (peildatum is 1 oktober)
 • Bij de breedte-teams ligt de nadruk op de recreatie en gezelligheid
 • Bij de selectie-teams ligt de nadruk op de sportieve prestaties
 • Omdat bij spelen in een selectie-team verplichtingen horen is deelname niet verplicht

Samenvattend verloopt de teamindeling in de volgende stappen:
 • Aan het eind van het seizoen wordt met de trainers/coaches overlegd over potentiële selectiespelers
 • Op basis van dat overleg en eigen observaties stelt de Technische Commissie een selectie advies op
 • Met dat selectie advies en voor de breedte-teams waar mogelijk rekening houdende met sociale en praktische aspecten, deelt de Jeugd Commissie alle teams voorlopig in.
 • Deze voorlopige indeling gaat ter consultatie naar de trainers/coaches voor een laatste check.
 • Na eventuele laatste aanpassingen wordt de team-indeling definitief en verschijnt in LisaTeam en de app.
In de team-indeling is door de Jeugd Commissie bij het indelen van de breedte-teams binnen de mogelijkheden en beperkingen die er zijn, zo goed mogelijk rekening gehouden met de sociale en praktische aspecten. Om die reden, en omdat het indelen een ingewikkelde puzzel is waarbij veranderingen vaak doorwerken naar andere spelers of andere teams, zijn aanpassingen in principe niet mogelijk.


Selectie
Saxenburg streeft ernaar om met de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd om deze stap omhoog te kunnen maken en in het komende seizoen (2016–2017) is het onze ambitie om in alle geledingen van het jeugdhockey deze ontwikkeling door te zetten. 

Ook het uitspreken van wederzijdse verwachtingen hoort daarbij. Vandaar dat iedere speler of speelster, die in aanmerking komt om in een selectieteam te spelen, er rekening mee dient te houden dat er regels en afspraken zijn. Spelen in een selectieteam betekent immers dat je intensiever met hockey bezig bent dan in een breedteteam en gaat voor een topprestatie. Je moet er rekening mee houden dat er (minimaal) twee keer per week serieus getraind wordt en dat je daarvoor andere dingen opzij zult moeten zetten of voor andere zaken minder tijd hebt. 

Hockey is een teamsport en dat betekent dat je op elkaar moeten kunnen rekenen en dat iedereen – technische staf, spelers en zeker ook ouders –een positieve bijdrage probeert te leveren aan het teamgevoel. Tophockey is niet goed te combineren met andere bezigheden op zaterdag of doordeweeks. Als je regelmatig voor een andere sport of hobby een hockeywedstrijd of training moet afzeggen, kunnen wij je helaas niet in een selectieteam plaatsen. Je dupeert per slot van rekening je teamgenoten. 

Vergeet niet: Spelen in een selectieteam is een bewuste keuze; het is geen verplichting!


Handige links