Club van 100

Draag jij Saxenburg ook een warm hart toe en vind je het waardevol dat de club kan investeren in extra faciliteiten in en om het clubhuis? Word dan lid van de Club van 100!

De Club van 100 van Saxenburg bestaat uit bedrijven, teams, leden, ouders en familieleden die per seizoen de club met een donatie van € 100,- ondersteunen bovenop de reguliere contributie.

Met de opbrengst van de Club van 100 zijn de afgelopen jaren oranje blauwe barkrukken en jacks voor trainers en scheidsrechters aangeschaft. Momenteel (2020) wordt gespaard voor een camera/video systeem, waardoor de teams nog meer kunnen leren van hun wedstrijden en trainingen door middel van beeldanalyses. Tevens is het mogelijk om de wedstrijden via een livestream mee te kijken vanaf de bank thuis. 

De opbrengsten van de Club van 100 staan los van de reguliere begroting van Saxenburg en worden niet gebruikt om de begroting op peil te houden, maar juist om extra investeringen voor de club te kunnen bekostigen.

De gift van € 100,- wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien je ervoor kiest om minimaal 5 jaar lid van de Club van 100 te worden en hiervoor een overeenkomst te tekenen met Saxenburg, is jouw jaarlijkse gift van € 100,- aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, waardoor jouw netto bijdrage een stuk lager is (afhankelijk van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting waar jij in valt, is 49,5% of 37% aftrekbaar). De jaarlijkse gift van € 100,- kan uiteraard ook een hoger bedrag zijn indien gewenst. Met de aftrekbaarheid binnen de inkomstenbelasting, kan je met een hogere periodieke schenking nog op € 100,- netto uitkomen.
Voorbeeld: je komt met Saxenburg gedurende 5 jaar een jaarlijkse periodieke schenking van € 200,- overeen middels het ondertekenen van bijgevoegde overeenkomst. Doordat deze schenking aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, betaal je jaarlijks netto € 101,-, wanneer je in het 49,5% tarief valt (€ 99 is dan aftrekbaar). Na 5 jaar heeft Saxenburg dan van jou € 1.000,- ontvangen, maar heb jij zelf netto € 505,- betaald aan schenkingen.

Meer informatie over de aftrekbaarheid van de periodieke gift vind je op de website van de Belastingdienst. Een voorbeeld van de overeenkomst om de periodieke gift af te trekken kan worden opgevraagd bij de penningmeester (en staat ook op de site van de Belastingdienst).

De leden van de Club van 100 krijgen een plek op het speciale Club van 100-bord dat in het clubhuis hangt en uiteraard op de website.

Heb je interesse om deel te nemen aan de Club van 100, stuur dan een mail naar [email protected].