Competitie 6 April

Regels m.b.t. invallen in andere teams

Nieuws afbeelding

Invallen teneinde een team te "bevoordelen” en/of te "versterken” is onwenselijk en kan worden aangemerkt als onsportief gedrag conform de statuten van de KNHB.

Er zijn duidelijke regels van toepassing, en het laten meespelen van niet-speelgerechtigde spelers heeft sancties van de KNHB als gevolg, zoals bijvoorbeeld puntverlies of boetes.

Meer informatie op de website van de KNHB.