Activiteiten 6 April

Toernooien en Jongste Jeugddag

Nieuws afbeelding
Voor de Jongste Jeugd (EF) is er een toernooi op zaterdag 15 juni (De Jongste Jeugd Dag). Deze dag wordt door de Bond georganiseerd en voor de deelnemende teams betaalt Saxenburg de toernooibijdrage. Al onze E & F teams worden automatisch ingeschreven voor deze dag.


Voor alle elftallen is het aan het team zelf om te bepalen of er een toernooi wordt bezocht, waar, wanneer. Via de KNHB site of hockey.nl kun je toernooien zoeken en aanmelden. Na inschrijving en bevestiging van deelname kun je verzoek om een bijdrage in de toernooikosten indienen bij [email protected].
Vermeld in je verzoek het toernooi, het team dat het betreft en een bankrekeningnummer en voeg de bevestiging deelname toe. Per team is er eenmalig een maximale bijdrage van 125 euro* beschikbaar.

* eerder is in de email update foutief het bedrag van 150 doorgegeven, 125 is het juiste bedrag