Bestuur 27 Maart

Twee vertrouwens contact personen bij HMHC Saxenburg

Nieuws afbeelding

Sinds kort zijn er twee vertrouwens contact personen bij onze club: Baukje Bemener en Anath Oren. HMHC Saxenburg wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met sporten en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. We zorgen hier met elkaar voor. In situaties waarin deze veiligheid in het gedrang komt of dreigt te komen kun je met vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de vertrouwenscontactpersonen. Ook als je twijfelt of je probleem op hun gebied ligt, kun je met ze overleggen. De vertouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via [email protected]. Op onze website staat (onder het kopje club) nog meer informatie over de rol van een vertrouwens contact personen.