Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 3 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 27 november 2021
Tijd T/U Team Tegen team
09:00 Uit M6E4 Zandvoortsche Hockey Club M6E2
09:30 Uit JF2 WFHC Hoorn JFrood
10:00 Uit M8E3 MHC Amstelveen M8E1MIX
Bestuur 24 November

Uitnodiging: Alg Leden Vergadering op 1 december 2021

Nieuws afbeelding

Beste (ouders van) Saxenburg leden,

Graag nodigen we jullie van harte uit voor de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdagavond 1 december. Tijdens deze vergadering zal onder andere het financiƫle jaar verslag 2020-2021 van onze vereniging besproken worden en zal, naar wij hopen, aan het huidige bestuur decharge verleend worden.

Oproep nieuwe bestuursleden
Bestuurslid Remco Groen zal zich niet herkiesbaar stellen als bestuurslid. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden om zijn taken over te nemen. Jean Paul Duurland zal voorgesteld worden als nieuw bestuurslid Accommodatie, daarnaast zoeken we ook een nieuw bestuurslid Hockeyzaken Jeugd. Tenslotte zouden we het bestuur ook graag uitbreiden met een bestuurslid vrijwilligerszaken.

Dus meld je bij ons wanneer het je leuk lijkt om mee te helpen bij de besturen van de gezelligste en meest toegankelijke hockey vereniging van Haarlem en omstreken!
 
Digitaal
In verband met de Corona maatregelen zal de vergadering weer via Zoom plaats vinden. We vragen je om je van te voren aan te melden onder vermelding van naam, lidnummer (of lidnummer van kind), mailadres en telefoonnummer. Dit kan met een mail naar [email protected] Naast de communicatie via Zoom zal er ook een WhatsApp groep gemaakt worden met alle deelnemers om ook bij het uitvallen van de Zoom internet verbinding nog te kunnen communiceren.

De vergaderstukken staan vanaf 24 november op het besloten gedeelte van de Saxenburg site. Het is mogelijk tot zondag 28 november 20:00 uur per e-mail vragen aan het bestuur te stellen (via [email protected]) over de aangeleverde stukken en agenda punten. Deze vragen zullen met de bijbehorende antwoorden uiterlijk 1 december om 20:00 uur op de site gepubliceerd worden. Daarnaast zal het ook tijdens de vergadering natuurlijk mogelijk zijn om vragen te stellen. 
 
Agenda
1. Opening en inleiding.
2. Goedkeuren notulen ALV 19 mei 2021
3. Presenteren financieel jaarverslag en balans 2020-2021 
4. Verslag kascommissie 
5. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020-2021 en decharge bestuur
6. Installeren bestuursleden 2021-2022
7. Hockey-zaken: ontwikkelingen rond het veld, zaalhockey, senioren
8. Verenigingsactiviteiten: bar, evenementen, marketing en communicatie  
9. WVTTK 
10. Afsluiting
 
We hopen jullie allemaal te zien/spreken tijdens deze ALV, tot dan!

Namens het bestuur,

Stijn Halkes, secretaris