Training 7 Juni

Trainen 8 juni t/m 3 juli 2020

Nieuws afbeeldingWe kunnen nog vier weken lekker trainen (schema) voordat de vakantieperiode begint. Laten we zorgen dat we ons allemaal aan de afspraken houden zodat dit ook zo blijft! Daarom nog even deze opfrisser.

Lees hieronder onze richtlijnen voor veilig sporten. Dringende oproep aan ouders/verzorgers om deze richtlijnen samen met je kind door te nemen.


Belangrijkste uitgangspunten Saxenburg:
 • Alle bekende maatregelen van RIVM worden vanzelfsprekend nageleefd.
 • Als een trainer of speler zich niet lekker voelt (verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) moet deze verplicht thuis blijven.
 • Clubhuis (bar) en kleedkamers blijven gesloten, toiletbezoek moet worden beperkt.
 • Tijdens opening van de locatie is altijd een Corona-verantwoordelijke van Saxenburg aanwezig (TCie, JCie, Bestuur) om toe te zien op naleving van de richtlijnen.
 • Ouders zijn helaas niet welkom, kinderen komen op de fiets of worden op de parkeerplaats afgezet en opgehaald.
 • Groepen mogen niet gemengd worden tijdens de wisseling van groepen op de locatie, er mogen geen grote groepen mensen op de locatie ontstaan.
 • De jeugd tot en met 18 jaar mag, onder begeleiding, samen trainen in de buitenlucht. Vanaf 11 mei geldt dit ook voor hockeyers met een leeftijd van 18+ (senioren). Daarbij geldt voor alle categorieën dat de hygiënemaatregelen van het RIVM moeten worden gevolgd.
 • Voor de senioren geldt dat zij zich tijdens het sporten aan 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd geldt dat niet (meer).
 • Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Ook het spelen van (oefen)wedstrijden of toernooien is niet toegestaan.
 • Jeugd t/m 18 jaar hoeft per 1 juni onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren tijdens de trainingen.
 • Jeugd moet wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer.
 • Buiten het veld (dus voor en na de training) dient iedereen ouder vanaf 13 jaar zich te houden aan de 1,5 meter afstand zoals die door het RIVM wordt aangegeven en geldt in heel Nederland.

Let op: de dug-outs kunnen niet worden gebruikt om samen in te zitten (want geen  1,5m afstand) en ook niet als opslag, hang je tas/jas aan het hek (met afstand).Veilig sporten zonder gezondheidsrisico’s

We zijn blij dat er weer gehockeyd kan worden maar we hebben te maken met een serieuze 'tegenstander'. Onderstaande richtlijnen gelden voor alle leden. Namens Saxenburg is er een
Corona-verantwoordelijke aanwezig die toeziet op naleving van deze richtlijnen, deze zal 1x waarschuwen en bij een tweede waarschuwing volgt een verbod om mee te doen voor minimaal twee weken.


Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen en vermijd zoveel mogelijk lichamelijk contact.

Van en naar de training:
 • Kom alleen naar Saxenburg wanneer er voor jou een training gepland staat.
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar Saxenburg.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Neem je eigen bidon/fles mee en gebruik deze ook alleen zelf.
 • Hesjes zijn niet toegestaan, neem een donker en licht shirt mee voor de trainingspartijen.
 • Zorg dat je thuis al omgekleed bent om te kunnen sporten, de kleedkamers zijn gesloten. Douche thuis en niet op Saxenburg.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training aan op Saxenburg.
 • Wacht voor het begin van de training op de daarvoor aangewezen plek, voor de training verzamelen we buiten, dus niet in het clubhuis, hierdoor is er genoeg ruimte voor iedereen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Ga direct na de training naar huis.

Tijdens de training:
 • Voor de SENIOREN geldt dat we altijd 1,5 meter afstand moeten houden ook tijdens de training!
 • Voor de ABC categorie (13 t/m 18 jaar) geldt dat we 1,5 meter afstand moeten houden voor en na de training!
 • Ga thuis naar het toilet en zorg dat je een bidon gevuld meeneemt naar Saxenburg.
 • Toiletten in principe niet gebruiken, alleen in geval van nood.
 • Toiletten en clubhuis niet gebruiken om water te tappen.
 • Gebruik alleen je eigen kleding, je eigen stick en bidon.
 • Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld.
 • Ballen en materialen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan.
 • Het gebruik van hesjes is niet toegestaan.

Voor trainers en begeleiders
 • Draag een 1,5m afstand hesje. Altijd!
 • Bereid je training goed voor. Voor 18+ geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, of 18+ is op geen enkel moment toegestaan.
 • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen.
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk.
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en laat spelers geen handen schudden.
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Houd 1,5 meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
 • Ontvang de spelers 5 minuten voor de starttijd van de training buiten.
 • De spelers moeten na afloop direct vertrekken, begeleid ze na afloop naar de uitgang.
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 • Trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pilonnen en ballen, wordt alleen door trainer aangeraakt.
 • Hesjes mogen niet worden gebruikt, vraag de spelers eventueel een licht en donker shirt mee te nemen.
 • De Corona-verantwoordelijke verzorgt met handschoenen voor distributie van het trainingsmateriaal over de velden.
 • Materiaal wordt aan het eind van de trainingsblok/dag gedesinfecteerd door Corona-verantwoordelijke.
 • Alleen gebruik maken van eigen keepersspullen, indien een keeper hierover beschikt. Anders zonder keeper trainen.


Voor ouders en verzorgers
 • Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
 • Ten overvloede: breng je kind niet naar Saxenburg als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts, of als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten, of als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus.
 • Reis alleen met jouw kind of met personen uit jouw huishouden.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot Saxenburg. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
 • Breng je kind 5 minuten voor aanvang van de training naar Saxenburg, neem afscheid op de parkeerplaats.
 • Haal je kind direct na de training op bij de parkeerplaats van Saxenburg.