Bestuur 4 November

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering, woensdag 20 november 2019 - 20:00

Nieuws afbeelding
Graag nodigen we alle leden en ouders van jeugdleden van HMHC Saxenburg uit voor het bijwonen van de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 20 november 2019.


Inloop is vanaf 19:30, de vergadering start om 20:00 uur.


Deze ALV heeft onder andere de volgende onderwerpen:

  • Goedkeuring financieel jaarverslag seizoen 2018-2019
  • Benoeming bestuursleden
  • Benoeming voorzitter

De volledige agenda, het jaarverslag en de notulen van de vorige ALV vind je na inloggen in Lisa Team onder ‘club’ – ‘documenten’.
Voor ouders: gebruik de inlogcodes van je kind.


Wij zien jullie graag op 20 november in het clubhuis.