Vacatures

Bestuur - Penningmeester
Draagt samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid • Vergadert drie wekelijks met het bestuur • Controle op inkomsten en uitgaven van de vereniging m.b.v. administratiekantoor. • Geeft input aan administratiekantoor voor de jaarlijkse balans en begroting. • Begeleidt de commissies ‘ledenadministratie’ en ‘Bar Cie’ • Beheert de contributies m.b.v. onze provider ClubCollect. • Begeleidt en bewaakt de financiën van alle commissies. • Geeft autorisatie voor de betalingsopdrachten aan het administratie kantoor. • Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging) De penningmeester heeft bij voorkeur een financiële achtergrond en is daardoor goed bekend met het beheer en opstellen van een financiële administratie. Voor meer informatie neem contact op met onze penningmeester Marcel Kathmann ([email protected])