Jongste Jeugd - E & F

De Jongste Jeugd begint bij de kinderen vanaf 6 jaar.

Saxenburg hanteert de indeling van de KNHB (leeftijd op peildatum 1 oktober):
 • 6 jaar - 1e jaars F - traint bij de Frockeys
 • 7 jaar - 2e jaars F - speelt competitie in 3-tallen
 • 8 jaar - 1e jaars E - speelt competitie in 6-tallen
 • 9 jaar - 2e jaars E - speelt competitie in 8-tallenUitrusting
Tijdens training én wedstrijden zijn bitje en scheenbeschermers verplicht.

Tijdens officiële wedstrijden draagt iedere speler een Saxenburg tenue voorzien van ABN-AMRO logo, blauw rokje/broekje en Saxenburg sokken. Allen verkrijgbaar bij Intersport Twinsport in Haarlem.


Bezoek de website van Intersport Twinsport in Haarlem.


Frockeys
De Frockeys spelen nog geen officiële wedstrijden, maar trainen op de zondagochtend. In deze training staat vooral de motorische ontwikkeling, balgevoel, spelplezier en de eerste basisvaardigheden voor een hockeyhouding en stickhantering centraal.

Later in het seizoen wordt een onderlinge competitie georganiseerd om kinderen en ouders voor te bereiden op het drietallen hockey en de begeleiding ervan.

Er is op dit moment nog plek voor kids van 6 jaar:
Voor de Jongste Jeugd worden de volgende trainingen georganiseerd:
 • F jeugd: 1 x per week training
 • 1e jaars E jeugd: 1 à 2 x per week training (1x teamtraining, 1x lijntraining*)
 • 2e jaars E (8) jeugd: 1 à 2 x per week training (1x teamtraining, 1x lijntraining*)
* De lijntrainingen kunnen alleen doorgaan indien de veldcapaciteit dit toelaat en er voldoende ouders bereid zijn de lijntraining te verzorgen.


De Jongste Jeugd speelt wedstrijden (in principe) op zaterdagochtend vanaf 08:45.
 • F-teams starten na de zomer met wedstrijden van 3 tegen 3 op een kwart veld (2x 15 minuten, na de winterstop 2x 20 minuten).
 • 6E-teams (1e jaars) spelen wedstrijden in zestallen op een kwart veld (2x 25 minuten).
 • 8E-teams (2e jaars) spelen in achttallen op een half veld (2x 30 minuten).


Seizoensindeling - Competitie
De KNHB organiseert de wedstrijden in vier competities, steeds afgewisseld met de schoolvakanties
 • Voorcompetitie (september-oktober) / Herfstvakantie
 • Tussencompetitie (oktober-december) / Kerstvakantie
 • Midwinter-/Zaalcompetitie (januari-februari) / Voorjaarsvakantie
 • Voorjaarscompetitie (maart-mei)
Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen wedstrijden en trainingen, met uitzondering van selectieteams, oefenwedstrijden of in overleg met de trainer/coach.


Het seizoen wordt afgesloten met een echt toernooi: de JJD


Begeleiding

Saxenburg is een vereniging die geheel draait op vrijwilligers. Dat vergt dus betrokkenheid en inspanning van de leden. En in het geval van jeugdleden: van hun ouders.

de Manager

Elk jeugdteam heeft een Team Manager nodig. Deze rol wordt ingevuld door de ouders/verzorgers (mag ook een duo zijn).
De Team Manager ondersteunt de Trainer/Coach en zorgt voor enkele praktisch-organisatorische zaken rond het team. Denk daarbij aan het indelen van de rij- en fruitdiensten (via LISA Team), ondersteuning van de coach waar nodig, de communicatie naar de club namens het team, en back-up voor het invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier.
Deze rol vraagt erg weinig tijd en vergt geen speciale kennis of ervaring. Het kan dan ook kan door elke ouder gedaan worden, ook wanneer je zelf geen hockey-achtergrond hebt.

Het is voor een soepel verloop van het seizoen wel heel belangrijk dat er een Team Manager is, juist ook bij aanvang van het seizoen. Heeft het team van jouw kind nog geen Team Manager, stuur dan een mail naar [email protected] om je aan te melden. Om je ‘officieel’ Team Manager te kunnen maken hebben wij enkele gegevens nodig (Geboortedatum, Adres, Mobiel nummer, Email adres).
Daarmee maken wij jou vrijwilliger-lid in de ledenadministratie, je ontvangt dan je eigen inlog code en hebt dan toegang tot de taken in LISA via LISATeam of de Sax App.


de Ouders

Communicatie
Via de LISATeam website kun je -na ingelogd te hebben- direct bij het team het wedstrijdschema opvragen. Belangrijk is hier vooral het overzicht van de taken voor de wedstrijd. Ook zie je hier de telefoonnummers van ouders/verzorgers van alle teamleden én kun je direct de hele groep mailen.


Ga naar LISA Team

Saxenburg heeft bovendien een erg handige app, download hem en je bent altijd en overal geïnformeerd (ook adressen van de tegenstanders etc. staan er in, echt heel handig)!


Daarnaast is veel informatie te vinden op de website www.saxenburg.nl en in de periodieke nieuwsbrief: de Sax Update.
Tot slot maken veel teams intensief gebruik van de groeps-Whats-app. Dat gaat via de Team Manager of Trainer/Coach.


Taken - fruiten, fluiten, rijden en bardienst
Voor iedere wedstrijd uit of thuis is hulp van ouders hard nodig. De Team Managers verzorgen de indeling van de taken per team.

Voor iedere thuiswedstrijd:
 • is er één ouder nodig als Spelbegeleider
 • is er één ouder nodig die fruit verzorgt
 • is hulp nodig van de ouders bij het klaarzetten en opruimen van het veld (pilonnen, doelen, etc.)
 • zijn altijd ouders ingedeeld voor de Bardienst
Voor iedere uitwedstrijd:
 • is er één ouder nodig die rijdt en fruit verzorgt
 • is er één ouder nodig die rijdt en Spelbegeleider is
 • is er één ouder nodig die rijdt
Als toebedeelde taken niet uitkomen/schikken, ruil onderling en regel zelf vervanging. Geef de gevonden oplossing door aan de Team Manager.


Ziekte/afwezigheid
Als jouw kind een keer niet bij de training kan zijn, dan verzoeken we je dit op tijd door te geven aan de Trainer/Coach via de groeps-Whats-app.

Als jouw kind niet bij de wedstrijd aanwezig kan zijn dan horen de Trainer/Coach en de Team Manager dat ook graag uiterlijk 2 dagen van tevoren, zodat zij passende vervanging kunnen regelen (plotselinge ziekte en andere uitzonderingen daar gelaten uiteraard).


Gedrag langs de lijn
Sportiviteit en Respect: het begint bij jou!

De coach is de coach! Aanmoedigen mag zolang je dat maar niet te vaak of te luidruchtig doet. ‘Kijk links’ of ‘dek je man’ roepen ouders naar hun kind: de zogenaamde ‘Joystick-ouders’; die denken dat ze hun kind op afstand kunnen besturen. Dit zorgt vooral voor verwarring, schaamte, faalangst en verlies in plezier bij de hockeyende jeugd. Laat het coachen aan de coach over.

En datzelfde geldt voor het gedrag van ouders richting de scheidsrechter/spelbegeleider. Die staat daar ook in zijn/haar vrije tijd. De coach kan de scheidsrechters aanspreken op hun beslissingen. Ouders langs de lijn spelen daarin geen enkele rol.


de Spelbegeleider

Om zoveel mogelijk plezier te hebben op het veld en langs de lijn is het belangrijk dat iedereen de (spel)regels kent. Je kunt ze vinden op de website van de KNHB.


Vol enthousiasme om te leren hockeyen, stappen in het weekend veel kinderen het veld op. Als ouder is het leuk om ze aan te moedigen, maar het is ook erg leuk om ze als spel- of teambegeleider te begeleiden. Om ouders hierbij te ondersteunen en inzicht te geven in wat van ze verwacht wordt, is hier een filmpje over gemaakt. Klik hier om in enkele minuten meer te weten te komen over de rol van spel- en teambegeleider bij de Jongste Jeugd.


De belangrijkste taak van de Spelbegeleider is de partijen op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen.
Een Spelbegeleider is geen scheidsrechter!! Spelregelkennis is beslist noodzakelijk.

De taken van de Spelbegeleider:
 • Voor de wedstrijd kennis maken met de begeleiders/coach van beide teams
 • Informeer naar het spelniveau van beide teams
 • Roep de kinderen bij elkaar en vertel waar extra aandacht aan geschonken wordt in deze wedstrijd
 • Shake hands
 • Toss met de aanvoerders, team opstellen en beginnen
Tijdens het spel onderbreekt hij het spel zo min mogelijk maar let op VEILIGHEID en de hoofdregels. Dit betekent niet dat er nergens voor gefloten wordt!
 • De wijze van fluiten moet consequent en duidelijk zijn
 • Fluit vragend, d.w.z. vraag af en toe waarom er gefloten is en leg zo nodig uit
 • De Spelbegeleider geeft aanwijzingen aan BEIDE teams, leg daarvoor het spel zo nodig stil
 • Probeer "kluitjes" hockey te voorkomen
 • Speel altijd 3 tegen 3, 6 tegen 6 of 8 tegen 8
 • Wisselen is onbeperkt toegestaan
 • Time-out is onbeperkt toegestaan
 • STIMULEER BEIDE PARTIJEN en laat de uitslag niet te hoog uitvallen, pas in dat geval maatregelen toe.

de Trainer/Coach

Trainer
De trainer geeft de spelers training (1 of 2 keer per week). De trainer is verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal. Indien een trainer verhinderd is regelt hij/zij zelf een vervanger en meldt dit aan het team. De trainer gaat over hockeyzaken en niet over de opvoeding van de kinderen. Iedere ouder heeft zelf de verantwoording voor zijn of haar kind.

De trainer en de coach bepalen in overleg wie de opstelling en het wisselschema voor de wedstrijd maakt. Daarnaast regelt de trainer dat de coach bij de keepers-spullen kan.

Coach
De coach heeft de leiding over het verloop van de wedstrijd:
 • maakt in overleg met de trainer het wisselschema en de opstelling, en voert dit tijdens de wedstrijd uit
 • ziet toe op een respectvol verloop van de wedstrijd
 • vult het digitale wedstrijdformulier in, samen met de tegenstander
 • is op wedstrijddagen verantwoordelijk voor de keepers-tas voor, tijdens én na de wedstrijd
Vaak is de trainer en de coach dezelfde persoon, een jeugdspeler van de club, en regelt al deze taken. Het beleid van de club is om eigen jeugdleden op te leiden tot trainer. Dit vindt voornamelijk plaats bij de Frockeys en in de Jongste Jeugd (F- en E-teams).
Naarmate jeugdteams ouder worden krijgen zij over het algemeen een iets oudere en meer ervaren (jeugd)lid als trainer, die deze interne opleiding reeds heeft doorlopen.


Handige links


Kenmerken Jongste Jeugd


beleving & beweging samen(spel) tips begeleider
F-spelers
willen bij een groepje horen

eigen belevingswereld

sterk rechtvaardigheidsgevoel

snel afgeleid
gaan volledig op in hun eigen spel

spelen alleen of naast elkaar
houd groep als geheel bij elkaar

houd bij toepassing regels rekening met rechtvaardigheidsgevoel

geef enkelvoudige en concrete aanwijzingen

start met gezamenlijke warming-up
E-spelers
veel bewegen

willen graag technieken leren

grote verschillen in handigheid met de stick
spelen voor zichzelf
breng ordening aan in ruimte speelveld en taakverdeling

stimuleer (eenvoudig) samenspel

schenk aandacht aan spelregels
D-spelers
leergierig

goede coördinatie
ontwikkeling groepsgevoel geef aanwijzingen gericht op samenwerking (tactiek)